Utfører videokontroll av skorsteiner.

Etter en videokontroll utarbeider vi en rapport som beskriver tilstanden på skorstein. Hvis videokontrollen viser avvik i forhold til lover/regelverk, vil dette bli beskrevet i rapporten. Videoen blir lastet opp på www.youtube.com, som videre kan brukes som dokumentasjon, eller beskrivelse ved innhenting av anbud. Det legges ved en link av videoen i rapporten.

Se gjerne noen videoer her:

Eksempel på en rapport etter kontroll, se her:

 En videokontroll kan finne feil som:

  • Kratre (Manglende murverk etter fjernet ildsted).
  • Manglende fuger.
  • Åpne hull (kan være mellom kanaler, eller inn i leiligheter/kjeller)
  • Røykrør som går forlangt inn i pipen, eller for kort. (Røykrørsinnføringstuss er anbefalt).
  • Ødelagte sot-/feieluker.
  • Vi kan også oppdage ledninger, kvister, reir, mm.

Utfører oppdrag for private og

sameier/borettslag i Oslo og Akershus.

Bruker topp moderne utstyr, med bland annet metervisning på skjermen, bra lys og farge.

Tenk sikkerhet, kontroller skorsteinen nå! Kontakt oss for videokontroll!