Vi får en del henvendelser om dårlig trekk i pipe med nyere rentbrennende ovner/peiser.

Pipetrekk

Her viser vi pipe med rør og uten rør.

Nyre ildsteder er mer effektive og beholder ca. 80% av varmen inn i rommet, mens ca. 20% av varmen forsvinner opp i pipen.

På eldre ildsteder var det ca. 60% av varmen opp i pipen.

Når denne kaldere røyken kommer inn i en stor pipe, kan denne røyken bli  kald og danne ett dårlig sug i pipen.

Vår anbefaling er å sette inn rør i pipen, og gjerne isolert. Eksempel: har man 1-3 ovner med røykrør Ø150mm, så anbefaler vi installasjon av Ø150mm rør i pipen. Dette skal virke optimalt uten pipevifte, men er pipen kortere enn 3,5 meter eller forstyrrende undertrykk vil det hjelpe med vifte til pipa.

Problemet øker med en del rimeligere ovner, utette Leca piper før 1988 og eldre teglstein pipe.

Hvordan feilsøke trekkproblem:

 • Kontrollere at spjeld er åpen.
 • Se om det er åpning i røykrør og inn til pipen.
 • Bruke speil/lommelykt fra sotluken og oppover for å se om det er hindringer i pipeløp.
 • Kontrollere pipehatt.
 • Steng igjen sot-/feieluker og evt. andre ildsteder som er tilkoblet skorsteinen.
 • Skru av baderomsvifte/kjøkkenventilator/ventilasjonsanlegget.
 • Fyr opp i ildstedet, hvis røyken kommer inn i rommet, prøv å lukke opp ett vindu, hvis røyken forsvinner opp i skorsteinen da,er det undertrykk i rommet.
 • Hvis det ikke fungerer når dette er undersøkt, kontakt oss for hjelp.

Trekkproblem med piper:

Naturlig trekk er lik: Vektforskjellen mellom røykens temperatur og utvendig temperatur.

Trekkproblem på bygård med mange ildsteder:

 • Steng dører/spjeld på ildsteder som ikke brukes, bruk dette som en grunnregel! Da forsvinner ikke varmen opp i pipen, og de andre som skal fyre får bedre trekk.

Faktorer som kan skape dårlig trekk:

 • Manglende ventilasjon og tilluft.
 • For mange eller store ildsteder koblet på samme skorstein.
 • Ute-/inne temperatur.
 • Baderoms vifter.
 • Kjøkken vifter.
 • Mange pipevifter. (ut-sug fra flere ildsteder)
 • Vertikale ventilasjonskanaler.
 • Pipehatter som lager mottrykk.
 • Åpne ildsteder.
 • Høye trappetårn.
 • Sentrale viftesystemer.
 • Avfuktning systemer i kjeller. (ut-sug)
 • Geografiske forhold som påvirker vind og trykket ute.

Avkjøling:

Skorsteinen kan være utett, og dermed falsk trekk. Røyken suger til seg luft fra yttersiden av skorsteinen som vil avkjøle røyken. (Prøv og sug på en sigarett med liten rift i papiret). Utettheter finnes også i faste installasjoner: Åpne lufteventil i ildsteder, utette feieluke, sotluke, peisspjeld / dører, sprekker mm).

Dimensjon:

Feil dimensjonering, ildstedets størrelse er ikke i samsvar med skorstein. Røykløpet kan være for liten, slik at det ikke blir plass til røykmengdene fra ildstedene. Røykløpet han å være for stort og for langt slik at røyken får for stor avkjøling på veien opp. Føre man forandrer tverrsittet innvendig må røykmengder beregnes. Etter at det er nedsenket nye foringer innvendig har ofte røkløpet blitt for lite slik at røyken trenger inn i egen eller naboens boenhet.

Peisen:

Det er et generelt problem at peisen ikke virker. Problemet gjelder ofte at peisen har for stor lysåpning og skorstein er for liten innvendig til peisen. Utformingen på peisen er meget viktig.

Undertrykk:

Nye boenheter er gjerne veldig tette og det er viktig å ha mye innluft til forbrenningen. En peis kan kreve fra ca 300m2 til 600 m2 luft i timen, vi anbefaler lufttilførsel like stort røret som går inn i skorsteinen.
Det anbefales tilluftkanal til nærmest ildsted, men det kan også monteres ekstra ventil i vegg.
Det kan oppstå trekk i rommet vis ventilen er for store.
Hvis det benyttes mekanisk avtrekk (kjøkkenvift, vifter fra bad, mekanisk ventilasjon), kan dette medføre at røyken blir sugd ut fra ildsted.

Røyksuger:

En røyksuger kan være løsningen på dårlig trekk. Hvis den skal ha bra effekt må skorsteinen være tett.

Pipevifte

RS Serien

Utvendig pipe:

En utvendig skorstein gir dårligere trekk siden den kan være kald og våt. Toppen av skorsteinen bør ha en pipehatt som hindrer vind å blåse ned i skorsteinen. Dette er de viktigste punktene, med det kan også være flere årsaker.

Klebersteins ovn:

Trekkproblem kan oppstå av steiner som er i øvre del av ovnen, prøv å ta av topplaten og fjern løse steiner inni røykgangen.