Stålpipe foring til skorstein:

I dag brukes stålrør i hovedsak der hvor skorsteinen er inn kledd, eller hvor avstanden til treverk er for liten.

Etter at stålforingen er montert med en avstand på minimum 20 mm. fra skorsteinen innside, tilfredsstiller den oppstillings vilkår 3, det vil si at skorsteinen kan kles inn på 2 sider med treverk el. lignende.
Dette kalles luft ventilert løsning.
Ulempen er at innvendig tverrsnitt blir betraktelig forminsket slik at kapasiteten (røykgassmengden) forminskes.
Stålpipe foring blir også brukt til å dimensjonere ned, spesielt til bruk ved fyring med flytende bredsel, til eksempel olje.

Det er et krav at svakheter (kratre), mures igjen før foringen settes ned. Ref. Norges Branntekniske Laboratorium og/eller monteringsveiledninger.

Ildstedene må dimensjoneres etter stålrørets nye dimensjon, ønsker De å beholde skorsteinens dimensjon, anbefaler vi glidestøpning.

SINTEF NBL as – Norges branntekniske laboratorium som står for godkjenninger av forskjellige rehabiliterings metoder, sier litt om tilstanden på skorsteinene, før det skal ned senkes et stålpipe rør i skorsteinen. Her er utdrag fra en godkjenning:

«Rehabilitering av tegl-, betong- og element skorsteiner som er montert i overensstemmelse med gjeldende oppstillings vilkår. Gammel skorstein skal alltid rengjøres, inspiseres og vurderes før rehabilitering.»

Stålpipe rør benyttes i hovedsak i skorsteiner som har kondensproblemer, eller piper som er tildekt med plater / treverk.

Stålpipeforing skal kun benyttes til ildsteder som er typegodkjente, for å sikre at temperaturen ikke overstiger maksimumstemperaturen som stålforingen er godkjent for.

For eksempel en åpen peis eller ett eldre ildsted, vil temperaturen bli høyere enn 350 grader. Blir det for høy temperatur på ett syrefast rør, vil denne raskt kunne ruste. Tynne fleksible rør vil kunne ruste bort raskest.