Pipeproblem:

En videokontroll kan finne feil som:

 • Kratre (Manglende murverk etter fjernet ildsted).
 • Manglende fuger.
 • Åpne hull (kan være mellom kanaler, eller inn i leiligheter/kjeller)
 • Røykrør som går forlangt inn i pipen, eller for kort. (Røykrør innføring stuss er anbefalt).
 • Ødelagte sot-/feieluker.
 • Vi kan også oppdage ledninger, kvister, reir, mm.

Andre problemer:

 • Trekk problemer, les mer…
 • Kondens problemer, les mer…
 • Elde
 • Feilmontering
 • Feil utført arbeid
 • Feil materialvalg
 • Konstruksjoner
 • Sprekker
 • Glipper

 

Leca pipe.

 

Joga Pipe: