Pipebrann-Sotbrann-Skorsteinsbrann

pipebrann

Her kan dere les litt om pipebrann:

Dette er beksot:

  • Beksot er et hardt og blankt sotbelegg som dannes i pipa ved ufullstendig forbrenning.
  • Rå brensel og for liten trekk bidrar til bek på innsiden av pipa. Grunn: Man når ikke temperaturer som kreves for å få til en fullstendig forbrenning av røykgassene fra ildstedet.
  • Beksot er den mest brennbare sottypen. Mye beksot i skorsteinen utgjør stor pipebrannfare.

Slik fyrer du sikkert:

  • Sørg for at pipa feies med jevne mellomrom – helst en gang i året.
  • Bruk bare tørr ved som brenner godt. Helst skal veden ha tørket i ett år, i det minste over sommeren. Vedkubbene skal ha en hul klang når de slås mot hve​randre.
  • Sørg for at du har god trekk i ildstedet:
  • Tenn fra toppen – dette sikrer rask oppvarming av pipeløpet og gir bedre trekk.
  • Legg heller mindre ved i ovnen ofte, enn å stappe den full.
  • Ha gjerne døra åpen i fem minutter til bålet har tatt ordentlig fyr.

Skorsteinskonstruksjonen skal utføres slik at det ikke blir brannspredning ved en skorsteinsbrann.

Etter en pipebrann, kan det oppstå skader som sprekker mm.

Det kan være lurt å kunne bekrefte at det har oppstått en pipebrann, slik at det ved eventuelle skader kan forsigringsselskapet kontaktes.

Wikipedia