Her er en oversikt for metoder, som passer best for deg.

 Isodor: Glidestøp:
Stålrør:
 Tilfredsstiller oppstillingsvilkår 2.  Tilfredsstiller oppstillingsvilkår 1.  Tilfredsstiller oppstillingsvilkår 3.
 Kratre blir fylt, mindre arbeid i leiligheter.  Må mure alle kratre.  Må mure alle kratre.
 Fugene blir fylt opp.  Fugene blir fylt opp.  Skorstein må først utbedres  v/manglende fuger.
 Dimensjon: Normalt, større enn rør.  Dimensjon: innsnevres med kun 1 cm på  sidene.  Dimensjon: drastisk reduksjon
 Enkelt og etter montere ildsteder: Ja  Enkelt og etter montere ildsteder: Ja   Enkelt og etter montere ildsteder: Nei
 Enkelt å tilkoble ildsteder: Ja  Enkelt å tilkoble ildsteder: Ja  Enkelt å tilkoble ildsteder: Nei
 Stabiliserer skorsteinen: Ja  Stabiliserer skorsteinen: Ja  Stabiliserer skorsteinen: Nei
 Sot og bek i skorsteinen må fjernes.  Sot og bek i skorsteinen må fjernes.  Sot og bek i skorsteinen må fjernes.

glidestop

Glidestøp

Staalror

Stålrør