Her er en oversikt for metoder, som passer best for deg.

 Isodor:Glidestøp:
Stålrør:
 Tilfredsstiller oppstillingsvilkår 2. Tilfredsstiller oppstillingsvilkår 1. Tilfredsstiller oppstillingsvilkår 3.
 Kratre blir fylt, mindre arbeid i leiligheter. Må mure alle kratre. Må mure alle kratre.
 Fugene blir fylt opp. Fugene blir fylt opp. Skorstein må først utbedres  v/manglende fuger.
 Dimensjon: Normalt, større enn rør. Dimensjon: innsnevres med kun 1 cm på  sidene. Dimensjon: drastisk reduksjon
 Enkelt og etter montere ildsteder: Ja Enkelt og etter montere ildsteder: Ja  Enkelt og etter montere ildsteder: Nei
 Enkelt å tilkoble ildsteder: Ja Enkelt å tilkoble ildsteder: Ja Enkelt å tilkoble ildsteder: Nei
 Stabiliserer skorsteinen: Ja Stabiliserer skorsteinen: Ja Stabiliserer skorsteinen: Nei
 Sot og bek i skorsteinen må fjernes. Sot og bek i skorsteinen må fjernes. Sot og bek i skorsteinen må fjernes.

glidestop

Glidestøp

Staalror

Stålrør