PROBLEMER/LØSNINGER PÅ LECA PIPER, Kort versjon.

Lecapiperor

Problemer med Leca pipe produsert mellom 1969 til 1987:

 • Svært utette, ca. 40 ganger mer enn tetthetskravet i dag, utett pipe=dårlig trekk og mulighet for røyk inn i bolig, samt mulighet for bek dannelser i isolasjon sjiktet som kan resultere i brann.
 • Forings rør er laget av støpte leca kuler som ikke tålte høye temperaturer. Sprekker lett.

Mulige monteringsfeil:

 • Røykrørsinnføringen, limt direkte på rørene/fastklemt, slik at Leca rørene sprekker.
 • Glipper mellom rørene, kan oppstå når rørene blir presset oppå hverandre, slik at isolasjon kommer i mellom.
 • Etasje høye Leca skorsteiner var vanskelig å få tett mellom rørene under monteringen.
 • Fastklemte Leca rør i skorstein, kan resultere i sprekker i forings rør, inne røret skal kunne bevege seg fritt i skorstein.
 • Plombering etter gammelt ildsted, kan også bli feil utført.Leca lokk

Løsninger/metoder:

I hovedsak er det 2 metoder som blir brukt for å reparere leca pipe.

 • Senke ned stålrør innvendig i Leca skorsteinen.
 • Bytte ut gamle Leca piperør med tilsvarende rør.

Etter våres mening er det kun alternativ 2 som er den riktige løsningen. Vi benytter Isokern forings rør til dette bruket.

Fordeler med å bytte ut leca piperør til Isokern rør:

 • Oppnår samme innvendige tverrsnitt (ø200mm / 314cm2).
 • Kan montere både peis (ikke større murte peiser) / peis ovn og ovner på foringen.
 • Oppstillingsvilkårene blir lik original, trenger ikke søkes til kommunen.
 • Har blitt testet helt opp til 1150 grader uten å sprekke.
 • Enkelt å montere ovn på foringen.
 • Tilfredsstiller oppstillingskravene til Sintef.

Ulemper med Isokern foringsrør i en Leca pipe:Leca pipe

 • Forvitrer gradvis ved bruk av høyeffektive sentralfyr anlegg på olje. Det vil si, kondenserende kjeler som utvikler svovelsyre som tærer på sementen i rørene.

Fordeler med stålrør i en Leca pipe:

 • Enkel montering.
 • Glatt innervegg, enkel å feie.

Ulemper med stålrør i en Leca pipe:

 • Sprekker/glipper i en Leca skorstein, skal først repareres før det kan settes ned en stålforing, ref. godkjenningsvilkårene til stålforinger, se nbl.sintef.no
 • Maksimal dimensjon til Leca skorsteinene blir ø160mm (201cm2), kan bli kapasitetsproblemer i forhold til luft/røykmengder.
 • Krever søknad til kommunen, siden stålforing endrer oppstillingsvilkårene til skorsteinen.
 • Vanskelig å montere ildsteder i ettertid.
 • Legeringen kan endre seg hvis stålforingen blir utsatt for høy temperatur.

Testmetoder:

Ved godkjenning av element skorstein, vil det bli tatt en rekke tester på skorsteinen for å se om Leca pipen «holder mål».
Det er normer for test/testmetoder, hvor det bland annet blir testet for overflate temperatur.
Test skorsteinene (Ny oppsatt etter best mulig utførelse) blir da satt opp i et laboratorium hvor det da blir tilført diverse temperaturer etter normer, for så å måle overflate temperaturer.
Overflate temperaturen skal ikke overstige 60grader + romtemperaturen (ca. 80 grader).
Hvis en skorstein har svakheter som, glipper, manglende rør, sprekker mm, mener jeg det blir vanskelig å fastslå overflate temperaturen med bruk av stålrør som ikke har noen isolasjon.
Luftventilert løsning krever luftgjennomstrømning, inn-/ut luft.
Vi bruker i dag kjernebor til å ta hull på Leca forings rør, samt følger monteringsveiledningen til røykrørsinnføringstussen med bruk av flytende fiberpakning.

Leca-kjernebor2Leca stuss

Skrevet av Robin Gulbrandsen, PIPEREP AS