Når bruker vi Isodor metoden?

ISODOR APS i Danmark har utviklet en skorsteins foring bestående av Perlite-lettbetong, som støpes på stedet i den bestående skorsteinen.

En støpegranat med fjernstyrt vibrasjons motor gjør det mulig å vibrere og stampe lettbetongen inn i skorsteinens revner og sprekker, mens den gradvis heves manuelt.

Vibrasjonen sikrer en brannsterk utstøpning og en glatt innside på skorsteins foringen. Sentreringen i lysningen skjer med en justerbar styring, skorsteinen vil da etterpå fremstå med en ny innvendig dimensjon på f. eks Ø16/18/20/22/25 cm.

Det er enkelt å forsyne ISODOR-foringen med nye feieluker etter endt støping. Denne type skorsteinsforing er best egnet til vedfyring. Rehabiliterings metoden ISODOR er godkjent av Sintef til oppstillings vilkår 2. Det betyr at i etasjeskiller kan brennbart materiale ligge helt inn til skorsteinen, samt endevegger inntil på hjørnene av skorsteinen.

Miljøvennlige ovner, som har god utnyttelse av forbrenningen og lite utslipp av varme ut i skorsteinen. Vi kaller metoden for granatstøp, en vibrerende stålkjegle, som vibrerer og komprimerer lettbetong i pipen. Denne metoden støper igjen kratre fra innsiden!

Her er fordelene:

  • Metoden som gir minst arbeid i leiligheter
  • Støper igjen kratre fra innsiden av pipen slik at det ikke trengs å slå opp kratre for å mure de igjen.
  • Fyller fuger og sprekker i pipen.
  • Stabiliserer skorsteinen.
  • Det er en kraftig lettbetong støp.
  • Metoden er veldig godt egnet for ordentlig dårlige skorsteiner.
  • Vi kaller dette 4 i 1 metode, (reparer den gamle skorsteinen, gir skorsteinen oppstillings vilkår 2, stabiliserer og dimensjonerer.)

Utførelsen av støpeprosessen krever spesialutstyr og opplæring – PIPEREP AS, er forhandler i Oslo og Akershus.

SINTEF godkjenning

Monteringsveiledning.

Isodor flyer

Isodor metoden som vist på TV2 Grottenveien 1 rom for rom