Glidestøp

Glidestøp av skorsteiner

Denne «pussen» fyller ut manglende fuger og sprekker i skorsteinen, men metoden fyller ikke ut kratre i skorsteinen, disse kratrene må mures igjen før skorsteinen kan glidestøpes.
Skorsteinen rengjøres godt før den glidestøpes.

Belegget blir ca. 1 cm tykt på alle 4 sider, litt mer i hjørnene, hvis belegget ikke fester seg til underlaget, blir den stående som et eget «rør» i skorsteinen.

Den store fordelen med Glidestøp at den opprettholder innvendig tverrsnitt, blir brukt på skorsteiner med store peiser eller skorsteiner med mange ildsteder. (Spesielt på bygård skorsteiner).

Skorsteinen blir helt tett etter dette har blitt utført.

 

Fordeler:

  • Etterfyller gamle fuger.
  • Stabiliserer eksisterende skorstein.
  • Opprettholder innvendig tverrsnitt.
  • Anbefales å brukes der hvor det er mange ildsteder over flere etasjer.
  • Lang holdbarhet, blir hard som betong.
  • Enkelt å bytte ut ildsteder i ettertid.
  • Hvis det er riktig montert innføringstuss til ovn, trenger vi ikke å remontere denne.