forside42017-09-15T08:12:19+00:00

Våre tjenester

2016-11-24T15:23:07+00:00

Glidestøp

Denne «pussen» fyller ut manglende fuger og sprekker i skorsteinen, men metoden fyller ikke ut kratre i skorsteinen, disse kratrene må mures igjen før skorsteinen kan glidestøpes.
Skorsteinen rengjøres godt før den glidestøpes.