Fleksible stålrør

Når bruker vi fleksibelt stålrør?
Siden det fleksible stålrøret er svært tynt (ca. 0.10-0.15mm) og at det er vanskelig å oppnå et minimumskrav på 20mm fra stålrøret og til innvendig skorsteins vegg, bruker vi kun fleksibelt i skjevheter.

Vi sammenkobler fleksibelt med stive rør og bruker fleksibelt kun i skjevhetene.

Hvis røret bendes for mye, kan det oppstå lekkasjer.

NB: Ser at det er utbredt med fleksibel stålforing i rette bygård skorsteiner. Noen utfører disse arbeidene uten å:

Mure igjen kratre
Kontrollere / vurdere skorsteinen først
Feie skorsteinen
Sjekke manglende fuger
Uten sotluke element
Oppnå min. 20mm
Uten avstandtykker
Vi ser denne løsningen som brannfarlig mellom stålrøret og skorsteinen.

Et stålrør som ikke er isolert, vil ha en høy temperatur på utsiden, sammenkoblet med stillestående luft og mulig 0-avstand til sot og bek, hvis skorsteinen ikke er rengjort eller manglende avstand.

Det skal være en minimums avstand på 400-500mm på et stålrør uten isolasjon. (Sotbranntest: G400/G450/G500)

 

Stålpipeforing skal kun benyttes til ildsteder som er typegodkjente, for å sikre at temperaturen ikke overstiger maksimumstemperaturen som stålforingen er godkjent for.

For eksempel en åpen peis eller ett eldre ildsted, vil temperaturen bli høyere enn 350 grader. Blir det for høy temperatur på ett syrefast rør, vil denne raskt kunne ruste. Tynne fleksible rør vil kunne ruste bort raskest.