Project Description

Vi skifter ut sotluker og feieluker for sameier og borettslag. Det finnes i dag mange typer luker. For tegl piper er det mest vanlig med 9″feieluker, noen ganger blir det brukt 6″feieluker. Element piper har som regel egne feieluker, med logo eller fabrikat navn på luken.