Project Description

Denne «pussen» fyller ut manglende fuger og sprekker i skorsteinen, men metoden fyller ikke ut kratre i skorsteinen, disse kratrene må mures igjen før skorsteinen kan glidestøpes.
Skorsteinen rengjøres godt før den glidestøpes.